advertise laitec sharif univercity
دانلود سورس n وزیر با جست وجوی ممنوع در سی شارپ #C

دانلود سورس n وزیر با جست وجوی ممنوع در سی شارپ #C

10000 تومان
پروژه پایانی PHP وب سایت فروشگاه کامپیوتری

پروژه پایانی PHP وب سایت فروشگاه کامپیوتری

68000 تومان
دانلود سورس اپلیکیشن اندروید کتاب گرامر انگلیسی

دانلود سورس اپلیکیشن اندروید کتاب گرامر انگلیسی

10000 تومان
دانلود برنامه هشت وزیر با جستجوی عمقی در سی شارپ

دانلود برنامه هشت وزیر با جستجوی عمقی در سی شارپ

10000 تومان
دانلود PDF مجموعه 300 نکته جالب برنامه نویسی در سی شارپ #C

دانلود PDF مجموعه 300 نکته جالب برنامه نویسی در سی شارپ #C

10000 تومان

عملگرها در زبان برنامه نویسی ++C

عملگرها نمادی هستند که اعمال خاصی را انجام میدهند،در زبانهای برنامه نویسی پس از اعلان متغیرها و مقدار دادن به آنها باید بتوان عملیاتی را روی آنها انجام داد
عملگرها در زبان برنامه نویسی ++C

عملگرها نمادهایی هستند که اعمال خاصی را انجام میدهند. بعنوان مثال، نماد '+' عملگری است که دو مقدار را با هم جمع میکند. پس از اعلان متغیرها و مقدار دادن به آنها باید بتوان عملیاتی را روی آنها انجام داد. برای انجام این عملیات باید از عملگرها استفاده کرد. عملگرها روی یک یا دو مقدار عمل میکنند. مقادیری را که عملگرها روی آنها عمل میکنند، عملوند گویند. عملگرهایی که بر روی یک عملوند عمل میکنند، یکانی و عملگرهایی که بر روی دو عملوند عمل میکنند، دودویی می نامند. عملگرها در زبان ++C به چند دسته تقسیم میشوند:

♦ عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی، اعمال محاسباتی را بر روی عملوندها انجام میدهند. این عملگرها در جدول زیر ذکر شده اند:

 عملگر                                                         نام
      -                                                            تفریق و منهای یکانی                                          
    +                                                           جمع
    *                                                            ضرب
    /                                                            تقسیم
   %                                                            باقیمانده تقسیم
    --                                                           کاهش
   ++                                                          افزایش

 

هریک از عملگرهای - ، +، * و / تقریبا در همه زبانها وجود دارد. عملگر % برای محاسبه باقیمانده تقسیم به کار میرود. این عملگر ، عملوند اول را بر دوم تقسیم میکند (تقسیم صحیح) و باقیمانده را بر میگرداند. عملگر کاهش (--) یک واحد از عملوندش کم میکند و نتیجه را در آن عملوند قرار میدهد و عملگر افزایش (++) یک واحد به عملوندش اضافه میکند. عملگر افزایش و کاهش چه قبل از عملوند باشند و چه بعد از آن، عملکرد آنها یکسان است. اما عملکرد آنها در عبارات محاسباتی با هم متفاوت است.

♦ عملگرهای رابطه ای

عملگرهای رابطه ای، رابطه بین عملوندها را مشخص میکنند. اعمالی مثل تساوی دو مقدار، کوچکتر یا بزرگتر بودن، مقایسه با صفر و غیره، توسط عملگرهای رابطه ای مشخص میشوند. عملگرهای رابطه ای در جدول زیر نشان داده شده اند. عملگر '==' در دستورات شرطی برای مقایسه دو مقدار مورد استفاده قرار میگیرد.

 عملگر                                                         نام
      <                                                           بزرگتر                                          
    =<                                                         بزرگتر یا مساوی
    >                                                           کوچکتر
   =>                                                          کوچکتر یا مساوی
   ==                                                          متساوی
   =!                                                            نامساوی

 

♦ عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل میکنند. عبارات منطقی دارای دو ارزش درستی و نادرستی اند. در زبان ++C ، ارزش نادرستی با مقدار صفر و ارزش درستی با مقدار غیر صفر مشخص میشود. روش دیگر تعیین مقادیر درستی و نادرستی، استفاده از ثوابت true و false است. true به معنی ارزش درستی و false به معنی نادرستی است. عملگرهای منطقی در جدول زیر آمده اند. ترتیب قرار گرفتن آنها در جدول، از تقدم بالا به پایین است.

 عملگر                                                         نام
      !                                                            نقیض (not)                                         
   &&                                                           و (and)
    ||                                                            یا (or)

 

نتیجه عملگر '!' وقتی درست است که عملوند آن دارای ارزش نادرستی باشد. نتیجه عملگر '&&' وقتی درست است که هر دو عملوند ارزش درستی داشته باشند و نتیجه عملگر '||' وقتی نادرست است که هر دو عملوند ارزش نادرستی داشته باشند (در بقیه موارد نتیجه آن ارزش درستی دارد). 

♦ عملگرهای ترکیبی

از ترکیب عملگرهای محاسباتی و عملگر '=' ، مجموعه دیگری از عملگرها ایجاد میشودکه عمل محاسباتی و انتساب را انجام میدهد. این عملگرها در جدول زیر آمده اند. تقدم این عملگرها پایینتر از سایر عملگرهاست.

 عملگر                                                         نام
      =+                                                         انتساب جمع                                          
    =-                                                           انتساب تفریق
    =*                                                          انتساب ضرب
    =/                                                          انتساب تقسیم
   =%                                                         انتساب باقیمانده تقسیم

 

♦ عملگرهای بیتی

وجود عملگرهای بیتی در ++C موجب شد تا بسیاری از کارهای زبان اسمبلی در ++C انجام شود. عملگرهای بیتی برای تست کردن، مقدار دادن یا شیفت دادن و سایر اعمال بر روی مقادیری به کار میروند که در یک بایت (char) یا کلمه (int) ذخیره شده اند. عملگرهای بیتی را نمیتوان با انواع float, double, long double و void یا سایر انواع پیچیده به کار برد. عملگرهای بیتی در جدول زیر نشان داده شده اند. 

 عملگر                                                         نام
     &                                                            و  (AND)                                        
    |                                                            یا (OR)
   ^                                                            یای انحصاری (XOR)
   ~                                                            نقیض (NOT)
   <<                                                         شیفت به راست (right shift)
   >>                                                         شیفت به چپ (left shift)
 

نتیجه عملگر '&' وقتی یک است که هردو بیت عملوندهایش یک باشند. نتیجه عملگر '|' وقتی صفر است که هر دو بیت صفر باشند. نتیجه '^' وقتی یک است که یکی از بیت ها صفر و دیگری یک باشد. عملگرهای شیفت بر روی یک عملوند عمل میکنند و بیتهای آن را به سمت راست یا چپ شیفت میدهند. هنگام شیفت دادن به راست، بیتها از سمت راست خارج میشوند و از سمت چپ به تعداد مورد نظر، صفر وارد میشود. در شیفت به چپ بیتها از سمت چپ خارج شده، به تعداد لازم صفر از سمت راست وارد میشود.

 

 14
نظرات
 • user avatar صادقی:
  ۱۰:۲۴:۳۸ __ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

  ممنون مطلب مفید و جامعی بود

 • user avatar زهره شریفی:
  ۲۳:۴۸:۴۱ __ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

  ببخشید یعنی نتیجه ی همه ی عملگرها trueیاfalse هست؟

 • user avatar مسعود:
  ۰۲:۳۵:۵۲ __ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

  توضیحاتتون کامل و مفید بود اجرکم عندالله

 • user avatar ♥آقا حسین♥:
  ۲۰:۲۳:۱۷ __ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

  ♥ممنون از سایت و صفحه ی اینترنتی خوبتون

 • user avatar الی:
  ۱۷:۴۹:۵۸ __ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

  واقعا ممنونم از مطالب خلاصه و مفیدتون

 • user avatar مجید:
  ۲۲:۳۴:۰۹ __ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

  سلام این عملگرها به ترتیبن؟

 • user avatar Alihk:
  ۱۷:۵۸:۳۰ __ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

  سپاس

 • user avatar رامین:
  ۱۰:۱۸:۵۱ __ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

  خیلی عالی بود باتشکر فراوانننننن

 • user avatar arshia:
  ۱۲:۲۰:۳۸ __ ۱۳۹۶/۰۳/۲۶

  عالی بود!!عععععععععااااااااااااللللللیییییییی!!بهترین سایت!! بهترین سایت!!ممنون!! ممنون!! ممنون!!برنامه 100 خطی نوشتم D;

 • user avatar حیدر صالح:
  ۱۷:۲۶:۲۶ __ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

  تشکر از زحمات جنابعالی

 • user avatar sara:
  ۰۰:۲۰:۵۵ __ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

  واقعا عالی بود من فردا امتحان داشتم خداروشکر کامل یاد گرفتم ممنون از سایت خوبتون❤

 • user avatar امیر:
  ۱۸:۵۱:۲۵ __ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

  خیلی ممنون از سایت خوبتون

 • user avatar امیر:
  ۱۸:۵۱:۳۸ __ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

  خیلی ممنون از سایت خوبتون

 • user avatar Rahimi:
  ۰۸:۳۸:۳۰ __ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

  بسیار عالی سپاسگزارم

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
عملگرها در ++C چه هستندآشنایی با عملگرها در زبان ++Cعملگرهای ++Cعملگرهای زبان برنامه نویسی ++Cعملگرها در زبان سی پلاس پلاسمعرفی عملگرهای زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاسانواع عملگرهای زبان ++C سی پلاس پلاسآشنایی با عملگرهای زبان برنامه سازی ++Cمعرفی عملگرهای ++Cتبلیغات ارزان سایت آموزش برنامه نویسیتبلیغات مخصوص طراحان وب سایتتبلیغات در سایت برنامه نویسیتبلیغات اینترنتی برای برنامه نویساندر آغوش مینیمالیسممنوی همبرگر با سه خط افقی که روی یکدیگر قرار گرفته اند نشانه چیست؟ سوئیچ به یک ستون واحدتبدیل متن ساده به وبلاگ و سایت های پویا با React.jsکتابخانه sass برای استفاده آسان تر از آنکتابخانه سطح بالا برای اتوماتیک سازی اعمال مرورگر لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php