advertise laitec sharif univercity
دانلود سورس هوش مصنوعی رنگ آمیزی گراف با ژنتیک در #C

دانلود سورس هوش مصنوعی رنگ آمیزی گراف با ژنتیک در #C

10000 تومان
پروژه کامل مدیریت شرکت نرم افزاری با سی شارپ و SQL

پروژه کامل مدیریت شرکت نرم افزاری با سی شارپ و SQL

38000 تومان
دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، نمایندگی ایران خودرو

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، نمایندگی ایران خودرو

10000 تومان
سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

10000 تومان
دانلود PDF مجموعه 300 نکته جالب برنامه نویسی در سی شارپ #C

دانلود PDF مجموعه 300 نکته جالب برنامه نویسی در سی شارپ #C

10000 تومان

کلاس ArrayList لیست آرایه در سی شارپ C sharp

می دانید که طول آرایه در C# ثابت است ، کلاس ArrayList اجازه می دهد تا بتوانید در زمان اجرا عناصری را به آن اضافه کنید یا از آن حذف نمایید .
کلاس ArrayList لیست آرایه در سی شارپ C sharp

می دانید که طول آرایه در C# ثابت است . برای ایجاد آرایه های پویا (آرایه هایی با طول متغیر) می توانید از کلاس ArrayList استفاده کنید . کلاس ArrayList اجازه می دهد تا بتوانید در زمان اجرا عناصری را به آن اضافه کنید یا از آن حذف نمایید . خواص و متدهای کلاس ArrayList در زیر آمده اند :

خاصیت Capacity : ظرفیت ArrayList را تعیین می کند .

خاصیت Count : تعداد عناصر موجود در ArrayList را تعیین می کند .

خاصیتisfixwdSize : تعیین می کند آیا طول ArrayList ثابت است یا خیر ؟

خاصیت isReadOniy : تعیین می کند آیا ArrayList فقط خواندنی است یا خیر . اگر مقدار این خاصیت true باشد ، ArrayList فقط خواندنی است .

خاصیت itwm : اندیس عنصر را دریافت کرده عنصر را برمی گرداند یا مقداردهی می نماید .

متد Add : یک شی را به انتهای ArrayList اضافه می کند و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName . Add(object value);

پارامتر value ، شی ای را تعیین می کند که باید به arrayListName اضافه شود .

متد AddRange : عناصری از کلکسیون را به انتهای ArrayListName اضافه می کند و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName . AddRange(lCollection c);

پارامتر c ، کلکسیونی است که باید به انتهای arrayListName اضافه شود .

متد BinarySearch : شی را در یک ArrayList مرتب شده الگوریتم جست و جوی دودویی ، جست و جو می کند و به صورت زیر به کار می رود :

        arrayListName . BinarySearch(objct value(;

پارامتر value ، شی ای است که باید در arrayListName مرتب شده جست و جو گردد .

متد Claer : تمام اشیای ArrayList را حذف می کند و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName . Clear();

متد Contains : تعیین می کند آیا عنصری عضو ArrayList است یا خیر و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName . Contains (object item);

پارامتر item ، عنصری است که باید تعیین شود عضو arrayListName است یا خیر .

متد CopyTo : عناصر ArrayList را دریک آرایه یک بعدی کپی می کند و به صورت های زیر به کار می رود :

arrayListName . CopyTo(Array array);

arrayListName . CopyTo(Array array , int arraylndex);

arrayListName . CopyTo (int index , Array array , int arraylndex , int count);

پارامتر array ، آرایه ای را تعیین می کند که عناصر arrayListName باید در آن کپی شوند . پارامتر arraylndex ، مکان شروع کپی را در آرایه array تعیین می کند . index ، مکان شروع کپی را در arrayListName تعیین می نماید و count ، تعداد عناصری را تعیین می کند باید کپی شوند.

arrayListName . GetRange (int index , int count);

پارامتر index ، اندیس شروع مکانی است که زیر مجموعه آن باید برگردانده شود و count تعداد عناصر زیر مجموعه را تعیین می کند .

متد lndexOf : اندیس اولین وقوع یک مقدار را در ArrayList برمی گرداند و به صورت های زیر به کار می رود :

arrayListName . lndexOf (object value);

arrayListName . lndexOf (object value , int startlndex);

arrayListName . lndexOf (object value , int startlndex);

پارامتر value ، شی ای را تعیین می کند که آدرس اولین وقوع آن باید برگردانده شود . پارمتر stsrtlndex ، مکان شروع جست و جو را تعیین می کند که اگر ذکر نشود ، صفر منظور خواهد شد و پارامتر count تعداد عناصری را تعیین می کند که باید جست و جو شوند .                                                                 

متد Insert : عنصری را در داخل arrayList اضافه می کند و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName .lnsert(int indwx, object value);

پارامتر index ، مکان درج شی value را در arrayListName تعیین می کند و value شی ای را تعیین می کند که باید به arrayListName اضافه شود .

متد InsertRange : عناصری را از یک کلکسیون به یک ArrayList اضافه می کند و به صورت زیر به کار می رود :

ArrayListName . IsertRange(int index, ICollection c);

پارامتر index ، اندیس مکان شروع اضافه کردن کلکسیون c را در arrayListName تعیین می کند .

متد LasIndexOf : اندیس آخرین وقوع یک مقدار را در ArrayList برمی گرداند و به صورت های زیر به کار می رود :

arrayListName . LastlndexOf(object value);

arrayListName . LastlndexOf(object value, int startlndex);

arrayListName . LastlndexOf(object value, int startlndex, int count);

پارامتر value ، شی ای را تعیین می کند که آخرین وقوع آن باید تعیین شود . پارامتر startlndex ، مکان شروع جست و جو را برای آخرین وقوع تعیین می کند و count تعداد عناصری را تعیین می کند که برای آخرین وقوع یک شی باید جست و جو شوند .

متد Ramove : اولین وقوع شی ای را از ArrayList  حذف می کند و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName . Remove (object value);

پارامترvalue ، شی ای است که اولین وقوع آن در arrayListName باید حذف شود .

متد RemoveAt : عنصر خاصی را از ArrayList حذف می کند و به صورت زیر به کار می رود:

arrayListName . RemoveAt(int indwx);

پارامتر index ، ادیس عنصری است که باید از arrayListName حذف گردد .

متد RemoveRange : بازه ای از عناصر ArrayList را حذف می کند و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName . RemoveRange(int index, int count);

پارامتر index ، شروع بازه حذف و پارامتر count تعداد عناصری که باید حذف شوند را تعیین می کند .

متد Revers : عناصر موجود در ArrayList را معکوس می نماید و به صورت زیر به کار می رود:

arrayListName . Reverse();

متد Sort : عناصر موجود در ArrayList را مرتب می کند و به صورت زیر به کار می رود :

arrayListName . Sort();

متد ToArray : عناصر موجود در ArrayList را در آرایه ای از اشیا کپی می کند و به صورت های زیر به کار می رود :

Object[] arrayListName . ToArray();

Array arrayListName(Type type)

Type ، نوعی است که arrayListName  باید به آن نوع تبدیل شده در Array کپی شود . 5
نظرات
 • user avatar mehdi:
  ۲۱:۱۳:۲۷ __ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

  بسیار متشکر عالی بود

 • user avatar احمدی:
  ۰۸:۳۸:۴۷ __ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

  خیلی متشکر

 • user avatar شهاب:
  ۱۰:۰۳:۲۳ __ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

  بسیار متشکر عالی بود

 • user avatar reza:
  ۰۹:۳۶:۳۳ __ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

  واقعا خوب بوود ممنون

 • user avatar سارا:
  ۱۳:۲۴:۲۲ __ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

  عالیه...ممنون از شما

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
اضافه عنصری در داخل arrayListمعکوس کردن عناصر موجود در ArrayListکپی عناصر ArrayList در یک آرایه یک بعدیحذف کردن عنصری در داخل arrayListآموزش استفاده از ارایه لیست در زبان سی شارپتعداد عناصر موجود در ArrayList جستجو در ArrayList سی شارپنحوه تعریف آرایه لیست در سی شارپچگونه از لیست آرایه در سی شارپ استفاده کنممرتب کردن عناصر موجود در ArrayList سی شارپظرفیت ArrayList در سی شارپکلاس آرایه لیست در سی شارپ لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php