advertise laitec sharif univercity
دانلود پایان نامه وب سایت مهندسی پزشکی با ASP.net

دانلود پایان نامه وب سایت مهندسی پزشکی با ASP.net

28000 تومان
دانلود سورس پروژه پایانی وب سایت بنگاه املاک با php

دانلود سورس پروژه پایانی وب سایت بنگاه املاک با php

68000 تومان
دانلود پروژه آموزش چندرسانه ای با دایرکتور Director

دانلود پروژه آموزش چندرسانه ای با دایرکتور Director

10000 تومان
سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

10000 تومان
دانلود پروژه معمای 8 با الگوریتم ژنتیک در سی شارپ

دانلود پروژه معمای 8 با الگوریتم ژنتیک در سی شارپ

10000 تومان

زمانبندی پروژه نرم افزاری

زمانبندی پروژه نرم افزاری فعالیتی است که تلاش تخمینی را در مدت زمان برنامه ریزی شده پروژه توزیع میکند که این کار از طریق تخصیص تلاش به وظایف مهندسی افزاری خاص انجام میگیرد.
زمانبندی پروژه نرم افزاری

زمانبندی پروژه نرم افزاری

برای ساخت سیستم نرم افزاری پیچیده، وظایف مهندسی زیادی باید با یکدیگر بصورت موازی انجام شوند تا پروزه به موقع کامل گردد. خروجی یک وظیفه معمولا تعیین میکند که یک وظیفه دیگر چه موقع شروع میشود. بدون ایجاد یک زمانبندی دقیق و متعهد بودن به آن نمیتوان مطمئن بود که تیم بر روی وظایف درستی کار میکند.

اگر چه دلایل بسیاری وجود دارند که ممکن است منجر به تاخیر پروژه شوند. دلایل اصلی آن عبارتنداز:

► ایجاد محدودیت های زمانی غیرواقعی

► تعیین نیازمندی های مشتری که در نیازمندی ها دیده نشوند.

► تخمین کم میزان تلاش و منابع مورد نیاز

► ریسک های پیش بینی شده یا پیش بینی نشده که در نظر قرار نگرفته اند رخ دهد

► مشکلات فنی که از قبل قابل پیش بینی نبوده اند

► مشکلات انسانی که از قبل قابل پیش بینی نبوده اند

► سوء هماهنگی بین افراد پروژه

► خطای مدیریت پروژه در تشخیص اینکه پروژه از زمانبندی عقب است و عدم انجام مقدمات پیشگیرانه

برای رفع مشکلات فوق و زمانبندی های غیرواقعی، موارد زیرر پیشنهاد میشود.

► تخمین دقیقی با استفاده از داده های تاریخچه ای پروژه های قبل انجام گیرد

► از یک فرآیند افزایشی استفاده شود بدین صورت که عملیات حساس زودتر تحویل داده شوند و سایر عملیات به تعویق بیفتد.

► برگزاری جلسه با مشتری و ارائه توضیحات در مورد اینکه زمانبندی واقع گرایانه نیست و همچنین بیان شود که تمام تخمین ها براساس پروژه های گذشته محاسبه گشته است.

► یک استراتژی توسعه افزایشی را بعنوان یک جایگزین پیشنهاد دهید.

 

زمانبندی پروژه

مدیر پروژه در راستای زمانبندی، دارای اهداف زیر است:

► تعریف تمامی وظایف پروژه

► ساخت شبکه ای از وابستگی های بین وظایف

► ردگیری میزان پیشرفت آنها جهت شناسایی تاخیرهای پیش آمده

جهت رسیدن به اهداف فوق مدیر باید دارای زمانبندی باشد و این برنامه با دقتی تعریف شده باشد که بتوان با استفاده از آن میزان پیشرفت پروژه را پایش و کنترل نمود.

زمانبندی پروژه نرم افزاری فعالیتی است که تلاش تخمینی را در مدت زمان برنامه ریزی شده پروژه توزیع میکند که این کار از طریق تخصیص تلاش به وظایف مهندسی افزاری خاص انجام میگیرد.

 

روشهای زمانبندی

زمانبندی یک پروژه نرم افزاری تفاوت چندانی با زمانبندی یک کار چند وظیفه ای مهندسی ندارد و مفاهیم کلی در هر دو یکسان است. تکنیک ارزیابی و مرور برنامه (PERT) و روش مسیر بحرانی (CPM) دو روش زمانبندی پروژه هستند. هر دو روش مبتنی و متکی به اطلاعاتی هستند که در فعالیت های قبلی برنامه ریزی به دست آمده اند:

► تخمین تلاش ها

► تجزیه عملیات محصول

► انتخاب مدل فرآیند مناسب

► تجزیه وظایف

وابستگی بین وظایف را میتوان با شبکه وظیفه نشان داد هر دو روش PERT و CPM ابزارهایی کمّی را فراهم میکنند که به برنامه ریز نرم افزاری اجازه میدهد تا : 1) مسیر بحرانی را تعیین کند (زنجیره ای از وظایفی که مدت زمان پروژه را تعیین میکنند) 2) ایجاد تا جای ممکن بهترین تخمین زمانی برای وظایف شخصی با استفاده از مدلهای آماری 3) محاسبه زمانهای محدوده ای که برای هر وظیفه خاص یک قاب، پنجره زمانی تعریف کند.

محاسبات زمان محدوده ای در زمانبندی پروژه بسیار مفید است  زیرا خطاهای کوچک در طراحی یک تابع میتواند توسعه بقیه توابع را به عقب بیندازد. از یک شبکه  PERT یا CPM میتوان زمانهای محدوده ای مهمی را تشخیص داد:

► زودترین زمانی که یک وظیفه میتواند شروع شود هنگامیکه تمامی وظایف پیشین در کوتاهترین زمان ممکن تمام شده باشند.

 دیرترین زمان برای انجام یک وظیفه قبل از اینکه کمترین تاخیری در زمان پروژه حادث گردد.

 زودترین خاتمه (مجموع زمن زودترین شروع و مدت زمان انجام وظیفه)

► دیرترین خاتمه (مجموع دیرترین شروع و مدت زمان انجام وظیفه)

► شناوری کلی (مقدرا زمان مازاد یا مهلتی که در زمانبندی وظایف اجازه داده میشود به طوریکه مسیر بحرانی شبکه تحت برنامه زمانی قرار داشته باشد)

محاسبات زمان محدوده ای منجر به تعیین مسیر بحانی میشوند و برای مدیر روش کمی را فراهم میکنند تا بتواند پیشرفت وظایف را حین کامل شدن ارزیابی کند برای دو روش PERT و CPM ابزارهایی نیز موجودند که میتوانند این کار را بصورت اتوماتیک انجام دهند. گاهی اوقات وظایف، ساختار شکست کار نیز نامیده میشوند.

♦ چارت میله ای (Timeline Chart)

♦ ردگیری زمانبندی

زمانبندی پروژه، نقشه راهی را برای مدیران پروژه نرم افزاری فراهم می آورد. زمانبندی پروژه وظایف مهم و نقاط مهمی را تعریف میکند که باید در حین پروژه، ردگیری و کنترل شوند. ردگیری را میتوان به روشهای زیر انجام داد:

► جلسات وضعیت دوره ای

► ارزیابی نتایج تمامی  بازنگری های محصولات

► مقایسه نقاط مهمی که در واقع به آنها رسیده ایم با آنچه که در زمانبندی پروژه است.

► مقایسه زمان شروع واقعی وظایف با آنچه که در زمانبندی بوده است

► جلسات غیر رسمی با افراد فنی که مسئولیت تعیین میزان پیشرفت را دارند

► استفاده از تحلیل ارزش بدست آمده جهت تعیین کمی پیشرفت

♦ ردگیری پیشرفت در پروژه های شیءگرا

اگر چه یک مدل تکراری بهترین چارچوب برای پروژه های شیءگرا است، موازی سازی وظایف منجر به مشکل شدن ردگیری پروژه میشود. همچنین به علت اینکه در پروژه های شیءگرا عناصر مختلفی وجود دارند، تعریف نقاط مهم در آنها کاری مشکل است. در زیر نقاط مهم اصلی تعریف شده اند که عبارتنداز:

-نقطه مهم در تحلیل شی گرا

تمامی سلسله مراتب کلاسها تعریف و بازنگری شده باشند

صفات و عملیات کلاسها تعریف و بازنگری شده باشند

روابط کلاسها تعریف و بازنگری شده باشند

مدل رفتاری تعریف و بازنگری شده باشند

کلاسهای قابل استفاده مجدد شناسایی شده باشند

-طراحی شیءگرا

زیر سیستم ها تعریف و بازنگری شده باشند

کلاسها به زیر سیستم ها تخصیص داده و بازنگری شده باشند

تخصیص وظیفه انجام و بازنگری شده باشند

مسئولیت ه و همکاری تعیین شده باشند

صفات و عملیات طراحی و بازنگری شده باشند

مدل ارتباطی ساخته و بازنگری شده باشد

-برنامه نویس شیءگرا

تمامی کلاسهای مدل طراحی پیاده سازی شده باشند

کلاسهایی که از کتابخانه استفاده مجدد استخراج شده اند پیاده سازی شده باشند

نمونه یا افزایش ساخته شده باشد

-تست شی گرا

صحت و کامل بودن مدلهای تحلیل و طراحی شی گرا بازنگری شده باشند

شبکه CRC توسعه داده و بازنگری شده باشد

حالات تست طراحی شده باشند و تست های سطح کلاس برای هر کلاس انجام گرفته باشد

حالات تست طراحی شده باشند، تست خوشه کامل شده باشدو کلاسها یکپارچه شده باشند

تست های سطح سیستم کامل شده باشند. 

 

 0
نظرات

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
چارت میله ای (Timeline Chart) در زمانبندیردگیری پیشرفت در پروژه های شیءگرازمانبندی در پروژه های نرم افزاری چگونه است؟ ردگیری زمانبندی نرم افزارروشهای زمانبندی پروژه نرم افزاریتکنیکهای زمانبندی پروژه نرم افزاریآموزش زمان بندی پروژه های نرم افزاریتبلیغات ارزان سایت آموزش برنامه نویسیتبلیغات مخصوص طراحان وب سایتتبلیغات در سایت برنامه نویسیتبلیغات اینترنتی برای برنامه نویساندر آغوش مینیمالیسممنوی همبرگر با سه خط افقی که روی یکدیگر قرار گرفته اند نشانه چیست؟ سوئیچ به یک ستون واحدتبدیل متن ساده به وبلاگ و سایت های پویا با React.jsکتابخانه sass برای استفاده آسان تر از آنکتابخانه سطح بالا برای اتوماتیک سازی اعمال مرورگر لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php